Εκδηλώσεις & Σεμινάρια

Επισκεφθείτε μας

Σtίς εκδηλώσεις και στα σεμινάρια που κάνουμε

Wir kommen in Ihre Nähe

Hoca Ahmet leistet geistigen Beistand u.a im Rahmen seiner Schwerpunktthemen Magie, Depression, Angst und Beziehung.