Εκδηλώσεις & Σεμινάρια

Επισκεφθείτε μας

Σtίς εκδηλώσεις και στα σεμινάρια που κάνουμε

Wir kommen in Ihre Nähe

Hoca Ahmet leistet geistigen Beistand u.a im Rahmen seiner Schwerpunktthemen Magie, Depression, Angst und Beziehung.

Düsseldorf – 19.11.2022 – 20.11.2022

Köln – 03.12.2022 – 04.12.2022

München – 10.12.2022 – 11.12.2022

(Deutsch) Stuttgart – 17.12.2022 – 18.12.2022