Εκδηλώσεις & Σεμινάρια

Επισκεφθείτε μας

Σtίς εκδηλώσεις και στα σεμινάρια που κάνουμε

(Deutsch) Hoca Sitzung – Beratungswochenenden

(Deutsch) Hoca Ahmet leistet geistigen Beistand u.a im Rahmen seiner Schwerpunktthemen Magie, Depression, Angst und Beziehung. Nach einem persönlichen Kennenlernen in der Gruppe mit Kaffee und Kuchen löst er Ihre Probleme in Einzelsitzungen.